lørdag 10. september 2011

Gode minner


- fra Svane - treffet i veke 30, 2011. Mathias på overnattings - besøk hos farfar og farmor som budde i grandonkel Arne P si hytte

mandag 5. september 2011

Etterlengta son , Simon Johan, fyller 1.år

Masse gratulasjoner til mor, far og gullongen.

29.08.2011 - Svane-gjeng på Sushi-restaurant.

Kusine Inger og meg
fra venstre, meg, Ruth og ektefelle min fetter Egil, Frits tore og Inger
Ungdommen, Tor Vegar, Hanne og Janne , sistnemnte som initiativtakar og Sushi- rådgjevar